Aktuellt Kommunstyrelsen föreslår skattehöjning
31.10.2023
Ett kassaskrin, sedlar och slantar.

Kommunstyrelsen föreslår skattehöjning

Kommunens verksamhetskostnader ökar och för att täcka en del av kostnadsökningen föreslår kommunstyrelsen att inkomstskatteprocenten för 2024 höjs med 0,64 procentenheter, från 8,36 till 9,0.

Styrelsen godkände däremot inte kommundirektörens förslag att höja den allmänna fastighetsskatteprocenten för byggnader från 0,93 till 1,00. Styrelsen föreslår att den bibehålls på 0,93 procent. Det blir ändå en ändring i fastighetsskatterna, i och med att den allmänna fastighetsskatten för mark blir en skild skatt, enligt en regeringsproposition. Kommunstyrelsen föreslår att den allmänna fastighetsskatteprocenten för mark fastställs till miniminivån 1,30 procent år 2024.

Trots den föreslagna skattehöjningen av inkomstskatteprocenten blir budgetprocessen utmanande. När kommunfullmäktige godkände rambudgeten för år 2024 kalkylerade kommunen med ett överskott på 0,1 miljoner, beräknat på basis av oförändrade skatteprocenter. Nu, när sektorerna lämnat in sina budgetförslag för 2024, visar det sig att verksamhetskostnaderna överstiger rambudgetens kostnader med 2,8 miljoner euro. Även om skatteintäkterna och intäkterna från statsandelarna ökar, så skulle kommunens resultat bli –2,6 miljoner euro om sektorernas önskemål tillgodoses.

Att höja inkomstskattesatsen med 0,64 procent ger cirka 0,8 miljoner euro, och också den nya fastighetsskatten för mark ger en del skatteintäkter. Även om kommunen dessutom går in för en återhållsam linje förväntas budgetförslaget för 2024 landa på minus.

Det är kommunfullmäktige som fastställer skatteprocenterna på sitt följande möte 13 november. Kommunstyrelsen håller sitt budgetmöte 21–22 november.

Kommunfullmäktiges budgetmöte hålls 4 december.