Aktuellt Kommunstyrelsen förordar markbyte i Bennäs
15.10.2019

Kommunstyrelsen förordar markbyte i Bennäs

Kommunstyrelsen förordar kommundirektören Stefan Svenfors förslag om att Pedersöre byter till sig ett två hektar stort markområde intill Pedersheim i Bennäs.

I gengäld skulle markägaren få ett 3,9 hektar stort åkerområde intill Bennäs å på andra sidan av Bennäsvägen. Kommunen skulle också betala 72 000 euro i mellanpenning. Det finns mer uppgifter i en tidigare aktuelitetstext: Kommundirektören föreslår skolbygge vid Pedersheim 

Delar av markområdet kan bli aktuell som skoltomt, om kommunen besluter att placera en ny skola för Bennäs- och Östensöområdet där.

Kommunfullmäktige har sista ordet i frågan om markbytet. Fullmäktige sammanträder på måndag den 21 oktober klockan 19.