Aktuellt Lodevägens förlängda cykelväg är klar
29.5.2024
Den nyasfalterade cykelvägen. I bakgrunden syns några bostadshus.

Grunden byggdes i slutet på 2023, och nu har cykelvägen också asfalterats.

Lodevägens förlängda cykelväg är klar

Den förlängda cykelvägen längs Lodevägen i Sandsund är öppen för trafik. Asfalteringen gjordes i början på denna vecka.

Förlängningen är cirka 1,2 kilometer lång och går från Gåsgränd i det kommunala bostadsområdet ut till Skutnabbavägen (landsväg 749). Syftet med den förlängda cykelvägen är att göra trafiken tryggare för alla – oberoende om man rör sig till fots, på cykel eller i bil. Cykelvägen är 3,5 meter bred.

Cykelvägen ska ännu utrustas med egen belysning, vilket också är en trafiksäkerhetsfaktor.

Totalkostnaden för vägbygget blir 350 000 euro. Pedersöre kommun har fått statsstöd för cykelvägen.