Aktuellt Lupapiste - elektronisk ansökan om tillstånd
31.1.2022

Lupapiste – hantera tillståndsärenden elektroniskt

Pedersöres byggnadstillsynsbyrå tar i bruk Lupapiste den 1.2. 2022. Lupapiste är en webbaserad tjänst som gör det möjligt för kommuninvånarna att sköta sina tillståndsärenden elektroniskt.

I Lupapiste kan man ansöka om tillstånd i olika byggnadsärenden, som bygglov, undantagslov, avgörande av planeringsbehov och åtgärdstillstånd och sköta anmälningsärenden elektroniskt, i stället för att lämna in handlingarna i pappersformat. Tjänsten är tillgänglig dygnet runt.

Lupapiste samlar byggare, kommunala myndigheter, planerare och övriga parter under ett och samma tak, samt håller alla informerade om projektets gång. 

Ansökningar och material går elektroniskt direkt in i kommunens system.

Mer information om tjänsten finns på Lupapistes webbsida:

Lupapiste

Hur ska du göra?

  1. Registrera dig som användare till Lupapiste med bankkoder eller mobilcertifikat. Registrera dig här. Därefter kan du logga in till tjänsten med e-post adress och lösenord. Logga in här.
  2. Skapa en ansökan/projekt eller förfrågan
  3. Kalla in olika behövliga parter (huvudplanerare m.fl.)
  4. Spara uppgifter och dokument gällande projektet
  5. Be om råd vid behov via ”Diskussion” -fönstret
  6. Lämna in ansökan från mellanbladet ”Inlämning av ansökan”.

Mer information ger tf byggnadsinspektör Johnny Nylund, johnny.nylund@pedersore.fi, 06-7850151, 050-562 5703.