Aktuellt Maj månads utställning i Galleri Bruno
3.5.2019

Maj månads utställning i Galleri Bruno

Team Akvarell 2.5 - 30.5

Team Akvarell, dvs Carita, Gunvor, Gerd, Margita och Nanna i Jakobstad-Pedersöre har under drygt ett år tillsammans men virtuellt målat i akvarell.
I tur och ordning har team-medlemmarna utmanat varandra med olika motiv, som alla akvarellister sedan, var och en "i sin ateljé" har jobbat med och delgett varandra virtuellt. Motiven har växlat från den första "körsbärsblomman 2018" till vårvintersolens strålar 2019 i en skogsdunge.
Under teamets första verksamhetsår har medlemmarna utmanats av ett 15-tal motiv. En stor del av dessa akvareller, dvs 67 stycken, visas nu för konstintresserade i nejden på ett nytt sätt.

Vernissage för allmänheten den 3 maj 2019 kl. 18.00 i Galleri Bruno, i Kulturhuset AX, i Bennäs. 

Öppettiderna i Galleri Bruno 1.9.18 - 31.5.19  Måndag-Onsdag 8.00-20.00,
Torsdag-Fredag 8.00-17.00.

maj bild