Aktuellt Mera pengar för golvmatta i Sportis och andra beslut
23.3.2021

Mera pengar för golvmatta i Sportis och andra beslut

Pedersöre kommunfullmäktige sammanträdde på distans på måndagskvällen. Här följer en kort sammanfattning av gjorda beslut. 

 

Tilläggsanslag för golvmatta i Sportis

Fullmäktige beviljade ett tilläggsanslag 53 430 euro för byte av golvmatta samt dammbindning av takskivor i Sportis.

Beslutet kom efter omröstning.

I årets budget finns ett anslag på 150 000 euro för renoveringen, men IK Falken hade lämnat in en anhållan om att kommunen ska välja en annan sorts dyrare golvmatta som passar för spikskor.

IK Falken erbjöd sig att delta i tilläggskostnaden med 16 033 euro.

Kommunstyrelsens förslag var att fullmäktige skulle bevilja ett tilläggsanslag på 37 000 euro, för att kommunen tillsammans med Falken skulle finansiera den merkostnad som mattbytet orsakar.

Yvonne Borgmästars föreslog under mötet att kommunen ska betala hela tilläggskostnaden, det vill säga 53 430 euro. I omröstningen fick Borgmästars förslag 21 röster, 11 röstade för styrelsens förslag och 3 ledamöter röstade blankt.

Totalkostnaden för renoveringen i Sportis, inklusive den nya mattan, blir således 187 000 euro.

 

Kommunstrategi 2025

Kommunfullmäktige godkände kommunstrategin ”Ett strå vassare – Pedersöre 2025”. Det är en strategi för hur kommunen förverkligar sina målsättningar fram till år 2025.

Du kan bekanta dig med strategin i sin helhet här: Ett strå vassare – Pedersöre 2025, PDF 379 KB.

 

Handlingsplan för förebyggande av sexualbrott i Pedersöre

För två år sedan (28.1.2019) behandlade kommunfullmäktige ett extra ärende som berörde färsk statistik över anmälda sexualbrott i Pedersöre. Det var oroande siffror. Kommunfullmäktige utsåg en arbetsgrupp som fick i uppdrag att göra upp en handlingsplan för förebyggande av sexualbrott.

Handlingsplanen är klar och godkändes av fullmäktige i måndags. Planen riktar in sig på att förebygga sexuella trakasserier och förhindra sexualbrott. Målet är att alla sektorer regelbundet jobbar med att förebygga sexuella trakasserier.

Planen innehåller också riktlinjer som används vid misstanke om fysisk misshandel eller sexuellt utnyttjande av minderåriga. Planen inkluderar dessutom det förebyggande arbete som kommunens samarbetspartner utför.

Handlingsplan för förebyggande av sexualbrott i Pedersöre kommun, PDF, 224 KB.

 

Vattentjänstverkens verksamhetsområden för hushållsvattentjänster fastställdes

Enligt gällande lagstiftning ska vattentjänstverkens verksamhetsområden granskas och uppdateras regelbundet. En uppdatering är gjord i Pedersöre, och godkändes av fullmäktige.