Aktuellt Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023
1.7.2023
Alternativ text.

Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023

Miljöhälsan Kallan utför en kundenkät som riktar sig till alla invånare i Pedersöre, Jakobstad, Nykarleby och Larsmo.

Hjälp oss att utveckla våra sätt att arbeta och vår verksamhet genom att svara på frågorna i enkäten. Svarstiden är 1.7-31.8.2023.

Gå in på enkäten här: Miljöhälsan Kallans kundenkät 2023.

Mera information om Kallans verksamhet finns på sidan Miljöhälsa och djur.