Aktuellt Miljösyn i september
28.5.2019

Miljösyn i september

Kommunen övervakar miljön i byggda områden genom att göra en miljösyn av gårdar och byggnader varje år.

Miljösynen brukar ske i maj – men i år blir det fredagen den 13 september. Då förrättas miljösynen av två tjänstemän, en från miljövården och en från byggnadstillsynen, och två kommunala förtroendevalda.