Aktuellt Vi söker planerare för två skolbyggen
18.2.2020

Nu söker vi planerare för två skolbyggen

Skolprojekten i Sandsund och Bennäs-Östensö går in i ett intensivt planeringsskede. Den här veckan skickas anbudsbegäran för huvud- och arkitektplaneringen ut.

En stor åkermark och byggnader fotograferade från luften.

Bennäs detaljplan ska utvidgas att omfatta också den tilltänkta skoltomten längs Skrufvilagatan mitt emot Wiljagård och Pedersheim.

Enligt den preliminära tidtabellen ska två nya skolor, för Bennäs-Östensö och Sandsund, vara inflyttningsklara om knappt tre år, när vårterminen startar 2023.

Kommunstyrelsen godkände i måndags anbudsbegäran för huvud- och arkitektplaneringen. Innehållet har utarbetats av en arbetsgrupp med förtroendevalda och tjänstemän.

Tekniska chefen Yvonne Liljedahl-Lund räknar med att kunna lägga ut anbudsbegäran i den offentliga upphandlingstjänsten Hilma före sportlovet.

– Det borde vi göra eftersom offerterna ska vara inne den 13 mars, säger Liljedahl-Lund.

Östensö-Bennäs skola, som byggs på den så kallade Skrufvilatomten mitt emot Wiljagård och Pedersheim i Bennäs, planeras för 150 elever. Där ingår förskolan och grundläggande utbildning i årskurs 1–6. Våningsytan blir cirka 2 600 kvadratmeter.

Kommunstyrelsen tog också planläggningsbeslut för att utvidga och ändra Bennäs detaljplan att omfatta den tilltänkta skoltomten. Eftersom det är tänkt att kommunen söker bygglov för skolan om cirka ett år, borde detaljplanen vara klar i slutet av det här året.

När det gäller Sandsund skola är byggprojektet indelat i två skeden. Skede 1 har samma tidtabell som skolbygget i Bennäs.

Sandsund skola planeras för totalt 250 elever. Skede 1 omfattar cirka 1 930 våningskvadratmeter och skede 2 cirka 1 780 våningskvadratmeter. I byggnaden ska det finnas plats för förskola, årskurserna 1–6 och ett allmänt bibliotek.

Under skede 1 kommer kommunen att hyra in baracker för att all verksamhet ska ha plats.

Tidtabellen framåt

  • Anbuden för arkitekt- och huvudplaneringen vara inlämnade under vecka 11.
  • Kommunstyrelsen väljer planerare på sitt möte den 30 mars. Kommunen begär in anbud på sidoplaneringen senare.
  • Enligt den preliminära tidtabellen sker byggstarten både i Bennäs och Sandsund i slutet av juli 2021.
  • I början på december 2022 ska byggarbetet vara avslutat, för att de nya skolfastigheterna kan tas i bruk vårterminen 2023.

Tilläggsinformation: Tekniska chefen Yvonne Liljedahl-Lund, 06-7850 320, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi.