Aktuellt Nya vägbron i Kållby öppnas snart för trafik
5.8.2022
En flygbild över den nya järnvägsbron i Kållby. Den nya bron är ännu täckt med skyddsplats. Man ser också järnvägen under bron och omgivande miljö.

Om en dryg vecka, 15 augusti, öppnas den nya bron i Kållby för trafik. Foto: Trafikledsverket

Nya vägbron i Kållby öppnas snart för trafik

Förbättringsarbetet av stamväg 68 i Kållby är snart klart. Från och med måndagen den 15 augusti löper trafiken över den nya järnvägsbron. Sedan rivs den gamla vägbron.

Nästa vecka förbereder man rivningen av den gamla vägbron i Kållby, då asfalt och skyddsbetong från bron tas bort. Under arbetets gång löper trafiken i ett körfält.

– Rivningsarbetet kan sakta ner trafiken något. Ljusreglering är i bruk inom området, säger projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

Den nya bron och stamvägens nya sträckning tas i bruk för trafik måndagen den 15 augusti. Den gamla bron rivs lördagen den 20 augusti. Under rivningsarbetet är tågtrafiken avbruten på sträckan under bron.

Arbetet fortsätter ännu med byggandet av förbindelsevägar och gator samt busshållplatser och bullerräcken.

Också i Edsevö görs fortfarande gatuarbeten och bullerräcken. Det kommer skild information om när trafiken leds tillbaka till stamvägen i Edsevö.

Projektet i Pedersöre slutförs i sin helhet under hösten.

Ytterligare information:

  • Projektingenjör Marianne Vuorenmaa, Trafikledsverket
    tfn 029534 3889, fornamn.efternamn@vayla.fi
  • Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
    tfn 050 544 7110, fornamn.efternamn@skanska.fi
  • Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
    tfn 050 562 5707, fornamn.efternamn@pedersore.fi