Aktuellt Nyby vattenandelslags dricksvatten ska fortsättningsvis kokas
24.10.2023
Vattendroppe.

Nyby vattenandelslags dricksvatten ska fortsättningsvis kokas

Miljöhälsan Kallan tog två (2) st hushållsvattenprover från olika provtagningspunkter den 23.10.2023. Inga koliforma bakterier eller E.coli konstaterades i proverna.

Provsvaren för enterokocker är inte klara ännu och det informeras skilt om dem.

Allt dricksvatten och allt vatten som används vid matlagning ska kokas i 5 - 10 minuter.

Vattenbolaget fortsätter kloreringen av hushållsvattnet och det förekommer en lukt av klor. En bismak kan också förekomma. Klor dödar skadliga mikrober. Kloret i vattnet orsakar inte sanitära olägenheter, det tryggar hushållsvattnets mikrobiologiska kvalitet. Man kan tvätta sig normalt med vattnet. Man kan diska kärl med okokt vatten, men de måste torkas omsorgsfullt efter diskning.

Uppmaningen att koka vattnet gäller tillsvidare.

Mer information fås av:

Maria Lassus-Jensen, tf chef för miljöhälsovården, 050 502 2049

Susanne Jankens, hälsoinspektör, 050 302 9079