Aktuellt Paviljong löser platsbrist i daghemmen
6.6.2019

Paviljong löser platsbrist i daghemmen

Hoppetossan daghem i Sandsund
Den nya dagvårdsenheten ska enligt planerna placeras intill daghemmet Hoppetossan.

För att skapa nya platser inom småbarnspedagogiken planerar Pedersöre att öppna en ny, gemensam dagvårdsenhet för barn från Bennäs och Sandsund. Den nya enheten – i form av en paviljong – ska placeras vid Hoppetossan daghem i Sandsund.

Flera andra lösningsmodeller har utretts under våren. Med tanke på de krav som myndigheterna ställer på en dagvårdslokal har kommunen bedömt att en barack i närheten av ett befintligt daghem är den bästa lösningen.

Fördelen är det finns en färdig och lämplig miljö för verksamheten. Paviljongen kan också enkelt anslutas till vatten- och avloppsnätet.

Tekniska avdelningen gör som bäst ritningar för en paviljong med 24 platser, av samma typ som de baracker som används av förskolan Kyrkekan och biblioteket i Sandsund.

I upphandlingen kommer Pedersöre att be om offerter för två alternativ: dels att för hyra en paviljong i tre–fem år och dels för att köpa en paviljong.

Kommunstyrelsen tar ställning till offerterna eftersom årets budget inte innehåller anslag för ny verksamhet.

Målsättningen är att paviljongen kan öppna i oktober, vilket innebär att alla barn som sökt plats placeras i befintliga grupper i Bennäs och Sandsund när det nya verksamhetsåret startar i augusti. Nya barn får sedan plats i den nya enheten i Sandsund. Utgångspunkten är att det blir en syskongrupp för barn i åldern 1–5 år.

I Purmo startar dessutom en ny grupp för femåringar med utomhusinspirerad pedagogik i augusti. Gruppen ska samarbeta med Purmo förskola. Förberedelserna och planeringen är i full gång.

Text: Malin Henricson, informatör

Tilläggsuppgifter: Chefen för småbarnspedagogik Catarina Herrmans, tel 7850 201, catarina.herrmans@pedersore.fi