Aktuellt Pedersöre blir värd för miljöhälsan 1.1.2022
21.12.2021
En kvinnan smeker en häst på mulen.

Miljöhälsovården omfattar både veterinärer och hälsoinspektörer. Personalen övergår som gamla arbetstagare till Pedersöre kommun.

Pedersöre blir värd för miljöhälsan 1.1.2022

Pedersöre kommun tar över ansvaret för för regionens miljöhälsovård fr.o.m. 1.1.2022. Det innebär att informationen om hälsoinspektionen och veterinärvården flyttar över till Pedersöre kommuns webbplats och sidan Miljöhälsa och djur

Omorganiseringen är en följd av att Jakobstads social- och hälsovårdsverk upphör när samkommunen Österbottens välfärdsområde tar över verksamheten i hela landskapet vid årsskiftet. Däremot överförs miljöhälsovården – som omfattar hälsoinspektionen och veterinärvården – inte till välfärdsområdet. Fullmäktigeförsamlingarna i Pedersöre, Jakobstad, Larsmo och Nykarleby har i höst godkänt ett samarbetsavtal som gör Pedersöre till ansvarskommun.

Enheten får namnet – Miljöhälsa Kallan Ympäristöterveys.

Hälsoinspektionen och veterinärvården fortsätter jobba i sina befintliga lokaler i Jakobstad, Pedersöre och Nykarleby också efter årsskiftet. Kontaktuppgifterna förblir i stort sett de samma, däremot ändras e-postadresserna till förnamn.efternamn@pedersore.fi.

På sikt ska Pedersöre bygga en ny lokal för verksamheten, eftersom ett av omorganiseringens syften är att bygga upp en attraktiv och stark enhet och samla de anställda på samma plats. Miljöhälsan kommer att utgöra en egen verksamhetssektor i kommunen och leds av chefen för miljöhälsovård, Annika Porthin. All personal blir anställd av Pedersöre kommun.

Pedersöre kommundirektör Stefan Svenfors välkomnar miljöhälsovårdens personal och verksamhet in i Pedersöre kommuns organisation.

– Jag ser fram emot att tillsammans med miljöhälsan utveckla tjänsterna och servicen för hela regionen och bygga upp en stabil och konkurrenskraftig verksamhet som tryggar servicen på lång sikt, säger Svenfors.

Han vill se Pedersöre som en naturlig producent av hälsoinspektionens och veterinärvårdens tjänster, när verksamheten omorganiseras i och med starten för Österbottens välfärdsområde.

Annika Porthin ser att en satsning på nya gemensamma utrymmen kommer att trygga servicen för regionen och samtidigt skapa fina möjligheter för att utveckla verksamheten. Förberedelserna inför byte av värdkommun är i full gång.

– Jag vill ge en stor eloge till all involverad personal som flexibelt anpassar sig till alla förändringar. Vårt mål är att den enda märkbara ändringen för kunderna i detta skede blir våra nya e-postadresser. I övrigt ska verksamheten fungera precis som tidigare, säger Porthin.

Tilläggsuppgifter:

Pedersöres kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050–512 0420.
Chefen för miljöhälsovård Annika Porthin, annika.porthin@pedersore.fi, 050–5022 049.

Kontaktuppgifter till miljöhälsan

Hälsoinspektionen

Ekovägen 11
Pb 111, 68601 Jakobstad
telefon: 050 3245 485
E-postadresser:
livsmedel@pedersore.fi
halsoskydd@pedersore.fi
veterinar@pedersore.fi

Porthin Annika, chefen för miljöhälsovård, annika.porthin@pedersore.fi, 050 5022 049
Palmroth Marjatta, sekreterare, marjatta.palmroth@pedersore.fi, 050 3245 485

Livsmedelstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 3364 561
Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 7219 014
Flink Malena, hygienikerveterinär, malena.flink@pedersore.fi, 050 4418 952
Söderström Gullvi, tf. hygienikerveterinär, gullvi.soderstrom@pedersore.fi, 050 4471 567                                                                       

Tobakstillsyn och nikotinpreparatstillsyn

Hjulfors Julia, hälsoinspektör, julia.hjulfors@pedersore.fi, 050 336 4561
Rönnskog Anne, hälsoinspektör, anne.ronnskog@pedersore.fi, 044 721 9014

Hälsoskydd

Jankens Susanne, hälsoinspektör, susanne.jankens@pedersore.fi, 050 302 9079  
Fränti Outi, hälsoinspektör, outi.franti@pedersore.fi, 050 362 3478
Skog Gunilla, provtagare, gunilla.skog@pedersore.fi, 050 3623 480

Praktiserande veterinärer

Gryshko Dmytro
tf kommunalveterinär i Jakobstad
Ekovägen 11
68620 Jakobstad
050 572 8278

Djursjukvårdare Ellen Rautamo-Snellman

Granbäck Susanne
Kommunalveterinär i Bennäs
Mjölvägen 2
68910 Bennäs
0500 365 511

Iiskola Marica
Kommunalveterinär i Nykarleby
Bankgatan 37
66900 Nykarleby
0500 337 006

Tillsynsveterinär (djurskyddsärenden)

Telefon 050 3708053

Veterinärjour*

0600 399 700 (vardagar från kl. 15 till följande dag kl. 8. Veckoslutsjour fredag kl. 15–måndag kl. 8.00.

* Gemensamt journummer för veterinärer i jourområdet Jakobstad, Larsmo, Pedersöre, Nykarleby, Karleby och Kronoby.