Aktuellt Pedersöre deltar i energispartalkot – släcker lamporna tidigare
6.10.2022
En översiktsbild av Sandsund skolområde på kvällen när belysningen är på. Det är annars mörkt.

På skolområden kommer belysningen att vara släckt kl. 21.15–6.30. Ingen belysning lördag–söndag.
Bilden är från Sandsund skola. Foto: Jonas Thomén.

Pedersöre deltar i energispartalkot – släcker lamporna tidigare

Pedersöre kommun deltar i det nationella energispartalkot genom flera olika åtgärder som minskar kommununens elförbrukning. Målsättningen är att minska elförbrukningen med 10 procent.

Nästa vecka (10–16.10) hålls den nationella energisparveckan, vilket sammanfaller med tidpunkten när kommunens planerade sparprogram träder i kraft.

Kommunen drar ner på vägbelysningen längs sina gator och vägar samt gårdbelysningen kring sina fastigheter från och med lördagen 15 oktober.

Vägbelysningen släcks i regel klockan 22.00 i hela kommunen. Kommunen utreder i samråd med NTM-centralen om det också kan förverkligas i Kållby längs Centrumvägen.

Undantag:

I Sandsund släcks vägbelysningen kl. 22.30.

Edsevö korsningsområde, lyser hela natten (ledbelysning): Hotellvägen, Holmvägen, Granholmsbrinken och Bärholmsvägen.

Bennäs centrumområde, lyser hela natten: Bennäsvägen från riksväg 8 fram till Nyhallavägen samt Vasavägen fram till Stationsvägen. En stor del av armaturerna är ledlampor/högtrycksnatrium.

Belysningtider vid fastigheter justeras

Daghem, förskolor, eftis: Belysningen är släckt kl. 20.00–06.00. Undantag: Hoppetossan som håller nattöppet.

Skolor: Släckt belysning kl. 21.15–6.30. Ingen belysning lördag–söndag. Isrinkar: belysning med timer fram till kl. 22.00.

Sursik: Släckt belysning kl. 22.00–5.30. Nattbelysning på sex–åtta stolpar på hela området.

Sportis parkering: Släckt belysning kl. 22.30–5.30.       

Kommungården i Bennäs: Släckt belysning kl. 21.00–7.00.

AX: Släckt belysning kl. 22.30–07.00.

Maskindepån i Bennäs: Släckt belysning kl. 21.00–06.00. Rörelsesensor reglerar belysningen nattetid.

Äldreboenden: Släckt belysning kl. 22.00–05.30. Ingångarna upplysta nattetid.

Annat

Ventilationsmaskinernas gångtider ses över. Enbart grundventilation vissa tider.

Långsiktiga lösningar

  • Aktivt byte till ledlampor längs kommunens gator och vägar i enlighet med beviljade budgetmedel. Kostnad / ljuspunkt: ca 400 euro.
  • Ny vägbelysning byggs endast längs utbyggda gator på detaljplaneområden.
  • Kommunen deltar tills vidare inte i kostnaderna för ny vägbelysning längs enskilda vägar.
  • Solpaneler installeras på en del fastigheter (t.ex. serviceboenden).
  • Äldre ventilationsmaskinmotorer uppgraderas med frekvensstyrda fläktar.

Instruktioner till personal och användare i fastigheter

  • Släck lampan i arbetsrummet under kaffe- och matpaus, och då du går hem.
  • Släck datorn vid arbetsdagens slut.
  • Det är inte tillåtet att ladda sin bil i motorvärmarstolpen.
  • Det är inte tillåtet att använda kupévärmare.

Tekniska nämnden godkände kommunens energisparåtgärder 29.9.2022