Aktuellt Pedersöre deltar med max 50 000 euro i bommar
1.10.2019

Pedersöre deltar med max 50 000 euro i bommar

Trafikledsverket upprepar sin ståndpunkt. Utan Pedersöre kommuns medverkan blir det inga bommar vid järnvägsövergången i Storsandsund. Kommunstyrelsen sätter gränsen vid 50 000 euro.

Frågan om trafiksäkerhetsåtgärderna längs Storsandsundvägen var uppe i kommunstyrelsen en andra gång i måndags.

På mötet den 16 september beslöt kommunstyrelsen ge beskedet att Pedersöre anser att korsningen ska förses med bommar, på Trafikledsverkets bekostnad.

Trafikledsverket meddelar att utredningar visar att det är möjligt att förbättra trafiksäkerheten tillräckligt utan bommar. Om Pedersöre ändå vill att plankorsningen ska få bommar, förutsätter Trafikledsverket att kommunen betalar merparten av kostnaden på 250 000 euro.

Kommunstyrelsen är redo att betala 50 000 euro, under förutsättning att korsningen förses med automatiska bommar.

Tilläggsinformation: kommundirektör Stefan Svenfors 050-5120420