Aktuellt Pedersöre erbjuder familjer matpaket och onlinekurser
2.4.2020
Pafflåda med livsmedel.

Matkassen kommer att innehålla både torrvaror som grötflingor, pasta och bröd, samt färskvaror som rotsaker, köttfärs, frukt och mejerivaror.

Pedersöre erbjuder familjer matpaket och onlinekurser

Förtydligande fredag 3.4. kl. 19.15: Matpaketet gäller kommunens egna skolor.

Pedersöre sträcker ut en hjälpande hand till barnfamiljer som kämpar med nya rutiner i undantagsvardagen.

Kommunen erbjuder förskoleelever, skolelever och gymnasiestuderande i kommunens egna skolor, vilka deltar i distansundervisning, ett matpaket med råvaror, som kompensation för uteblivna skolluncher. Föräldrar och barn får också möjlighet att delta i Pedersöre MI:s webbaserade matlagningskurser med fokus på husmanskost.

Matkassen kommer att innehålla både torrvaror som grötflingor, pasta och bröd, samt färskvaror som rotsaker, köttfärs, frukt och mejerivaror. Kommunen strävar efter att anlita lokala leverantörer i så stor utsträckning som möjligt.

– Vi utgår från samma system som kommunens kosthåll använder: närproducerat och en del ekologiska produkter, säger bespisningschefen Anja Lillqvist.

Det innebär till exempel bröd från Bergwalls och Luukkonens bagerier, Peter Nymans potatis och köttprodukter från Träskkulla Ekobeef och Snellman.

Tanken är att matkassens värde ska motsvara ingredienskostnaden för skolluncherna, räknat från den 18 mars när skolorna övergick till distansundervisning.

Elevernas familjer anmäler sitt intresse för matpaketet via ett formulär som skickas ut via Wilma. Utdelningen startar preliminärt veckan efter påsk, från och med den 16 april. Detaljer om distributionen klarnar senare.

För att ytterligare stöda familjerna erbjuder Pedersöre MI webbaserade matlagningskurser via kommunikationsverktyget Zoom. Kursen ”Kocka husmanskost tillsammans” kräver anmälan till MI, men är gratis för deltagarna.

– Tanken är att föräldrar och barn deltar tillsammans. Man laddar upp sig via en länk och deltar i realtid. Det innebär att man kan ställa frågor till kursledaren, säger MI-rektorn Åsa Nyberg-Sundqvist.

Recepten utgår från råvarorna som eleverna får i matpaketet. Deltagarna får på förhand en lista på andra ingredienser som behövs. Matlagningskursen sänds direkt från Sursik skolas undervisningskök. Preliminära kursdatum är 20.4, 22.4 och 27.4 och eventuellt 29.4.

–  Om efterfrågan blir stor lägger vi in nya kurser dagen efter, med samma recept. Alla kurstillfällen kommer att vara direktsända, eftersom man ska ha möjlighet att ställa frågor, säger Nyberg-Sundqvist.

Det är kommunens anställda som leder kurserna.

– De kommer också att ge tips på hur man kan använda eventuella rester, säger Nyberg-Sundqvist.

Alla elever som deltar på heltid och deltid i distansundervisningen får kommunens matpaket.

Pedersöre har också övervägt att erbjuda sina elever take away-portioner från skolköket.

Kommunen vill inte gå in för en sådan lösning, dels på grund av kommunens geografi och dels på grund av att smittorisken ökar när det samlas mycket folk på ett ställe. Med ett matpaket är det enklare att begränsa de sociala kontakterna.

– Det här är ett sätt för oss att stöda familjerna och visa att vi bryr oss, säger utbildningsdirektören Rolf Sundqvist.

Kommunstyrelsen godkände matpaketet på torsdagens möte.

Tilläggsinformation: Utbildningsdirektören Rolf Sundqvist 050-514 7230, MI-rektorn Åsa Nyberg-Sundqvist 785 0274 / 050-596 3411, bespisningschefen Anja Lillqvist 06-7850 265.