Aktuellt Pedersöre har utsett en klimatarbetsgrupp
26.6.2024
Klimatgruppens medlemmar fotograferade framför kommungården.

Klimatarbetsgruppens medlemmar fotograferade framför kommungården. Två medlemmar saknas.

Pedersöre har utsett en klimatarbetsgrupp

Pedersöre kommun har fått en egen klimatarbetsgrupp. Gruppen samlades till sitt första möte onsdagen den 26 juni, då också Jakobstadsregionens klimatkoordinator Elisabeth Andersson deltog. Hon bidrog med värdefulla tips om hur vi kan gå vidare.

Arbetsgruppen ska aktivt jobba för att minska klimatpåverkan i kommunens egen verksamhet, men också generellt i kommunen. Den pågående klimatkampanjen är ett exempel på hur vi försöker engagera kommuninvånarna i hållbarhetsarbetet.

Arbetsgruppens första uppgift blir att kartlägga och samla information om alla de klimatåtgärder som kommunen redan vidtagit, och planera hur kommunen går vidare. Små steg mot en hållbar framtid!

Klimatarbetsgruppen har medlemmar från många olika sektorer, i och med att klimatarbetet ska vara brett och långsiktigt. 

Gruppens medlemmar är tekniska direktören Yvonne Liljedahl-Lund, planläggningschefen Anna-Karin Pensar, planläggaren Jessica Sjöblom, kosthålls- och städchef Monika Asplund, fastighetsingenjören Fredrik Djupsjöbacka, miljövårdschefen Jennie Wikström, informatören Malin Henricson, kanslisten Camilla Sandström, läraren Anna Smeds och förtroendevalda Mikael Lasén. Elisabeth Andersson bjuds in till gruppens möten.

Har du några tankar om hur kommunen och Pedersöreborna kan bli mer klimatmedvetna?