Aktuellt Pedersöre kommuns beredskap för virusepidemi
13.3.2020

Pedersöre kommuns beredskap för virusepidemi

Med anledning av coronaviruspandemin vill Pedersöre informera invånarna om kommunens beredskap och vilka åtgärder som vidtagits.

Kommunens ledningsgrupp följer med virusläget i kommunen och håller vid behov kontakt med varandra under veckoslutet för att kunna agera om läget ändrar drastiskt. I dag fredag 13 mars konstaterades det första coronafallet inom Vasa sjukvårdsdistrikt.

Pedersöre följer ansvariga myndigheters anvisningar och vidtar nödvändiga åtgärder.

Tills vidare fortsätter kommunens verksamhet som normalt. Vi uppmanar kommuninvånarna att följa med kommunens webbplats www.pedersore.fi för ny information.

 Skola och dagvård

I dag fredag 13 mars instruerar lärarna sina elever om vilka läroböcker de ska ta med sig hem för att vid behov kunna utföra skoluppgifter hemifrån. Vi har beredskap att ordna distansundervisning i fall en klass eller en hel skola blir satt i karantän. Skolan kommunicerar med hemmen via Wilma. Skoluppgifter kan också förmedlas i Google Drive.

Vi ber vårdnadshavarna att kontrollera sina kontaktuppgifter i Wilma, för att vi vid behov ska kunna ta kontakt via andra kanaler.

Dagvården kommunicerar via Päikky.

Offentliga evenemang

När det gäller publika evenemang rekommenderar regeringen att alla evenemang med över 500 deltagare ställs in. Rekommendationen gäller också mindre tillställningar. Pedersöre kommer därför att omboka planerade evenemang fram till slutet av maj. Se arrangörernas egna informationskanaler för mer information.

Städning

Städpersonalen har sett över sina städrutiner för att optimera att städningen är effektiv. Det finns desinficeringsmedel som täcker behovet till årets slut.

Reserestriktioner

Regeringen uppmanar folk att undvika resor utomlands. Personer som återvänder från utlandet ska tillsammans med sin arbetsgivare komma överens om distansarbete.

Pedersöre har inhiberat alla gruppresor i kommunens regi till utlandet. Det här också berör elev- och studerandegrupper. Reserestriktionen gäller tills vidare fram till slutet av maj.

Kommunen tar inte heller emot besökande grupper från utlandet under samma period.

Kommunens ledningsgrupp tar ny ställning till resebegränsningen i maj. 

Vid misstanke om coronasmitta

Om du misstänker coronasmitta kontaktar du först Social- och hälsovårdsverkets telefonrådgivning.

  • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333 dygnet runt
  • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701 dygnet runt

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom god handhygien och hostteknik. Täck din mun med en engångsnäsduk när du hostar eller nyser. Om du inte har någon näsduk, hosta eller nys i armvecket.

Följ det aktuella läget och myndigheternas anvisningar

Institutet för hälsa och välfärd, THL 
Social- och hälsovårdsministeriet 
Social- och hälsovårdsverket