Aktuellt Pedersöre lanserar en app för barn och unga
13.9.2022
Två telefonskärmar som visar den nya barn- och ungdomsappen, svensk- och finskspråkig version.

Barn- och ungdomsappen är tvåspråkig.

Pedersöre lanserar en app för barn och unga

Pedersöre har utvecklat en egen mobilapp för alla barn och ungdomar i Pedersöre. Med hjälp av appen vill kommunen förbättra dialogen med barn och ungdomar och skapa möjligheter för dem att vara delaktiga och påverka beslut som berör dem.

Pedersöre har gjort appen inom ramen för digiprojektet Öppen kommun – en strategisk reform av verksamheten med invånaren i centrum, som finansierats av Finansministeriet. Det är ett samprojekt med fler andra kommuner, men Pedersöre är ensamt om att ha utvecklat en barn- och ungdomsapp.

Rektorn i Edsevön koulu, Mika Järvinen, lyfter fram att appen gör barnen och ungdomarna i Pedersöre delaktiga och möjliggör helt nya sätt att beakta deras perspektiv och välbefinnande.

– Att beakta barns och ungas perspektiv gör det å sin sida möjligt för Pedersöre att förverkliga barnets rättigheter jämlikt för alla på många olika sätt, vilket är grundtanken i Unicefs ”En barnvänlig kommun”, säger Järvinen.

Projektkoordinatorn Alina Isoviita har under utvecklingsprocessen träffat elever i Edsevö finska och svenska skolor och diskuterat med kommunens ungdomsråd.

– Vi har utgått från barnens och ungdomarnas önskemål. På basis av de möten vi haft verkar barn och unga vara intresserade av vad som är på gång i kommunen. Jag tror att vi ska lyckas bättra dialogen med hjälp av den här appen, säger Isoviita.

Appen kommer att innehålla nyheter för barn och unga från kommunens olika sektorer. Men appen är också en kanal för barnen och ungdomarna att ta kontakt andra vägen, till kommunens personal. I ”Frågor och förslag”-lådan kan de ställa frågor om det finns något som de funderar på i kommunen. De kan också komma med förslag och idéer om saker som de vill ska ändra eller bli bättre.

Bakom rubriken ”Så kan du påverka” finns andra tips om hur barn kan förmedla sina åsikter åt vuxna, information om barnets rättigheter och vad det betyder att vara delaktig.

I avsnittet ”Stöd och hjälp” finns information, telefonnummer till stödpersoner och länkar till webbsidor där man kan få hjälp i problemsituationer.

”På gång”-sidan ger information om händelser och program som riktar sig till barn och unga.

Barn- och ungdomsappen är en vidareutveckling av Pedersöre-appen som lanserades 14 februari i år. Man hittar appen med sökordet ”Pedersöre-appen” i smarttelefonens appbutik. När appen är installerad kommer man till barn- och ungdomsappen genom att trycka på ikonen som föreställer två figurer, längst ner på skärmen. Om du redan har Pedersöre-appen ska du uppdatera den till den nyaste versionen. När frågan "Öppna ungdomsappen" dyker upp i rutan, tryck på "VIDARE" för att komma till barn- och ungdomsappen.

Man kan sedan välja att ha barn- och ungdomsappen som startsida.

Mer information: projektkoordinator Alina Isoviita, 040 7576408, alina.isoviita@pedersore.fi och Mika Järvinen, skoldirektör för det finskspråkiga skolväsendet, 044 755 7603, mika.jarvinen@pedersore.fi