Aktuellt Pedersöre: Trafikledsverkets ansvar att betala för bommar
17.9.2019

Pedersöre: Trafikledsverkets ansvar att betala för bommar

Storsandsundvägen där den korsar järnvägen.

Om kommunen vill ha bommar till plankorsningen i Storsandsund, måste Pedersöre betala dem, anser Trafikledsverket. Dialogen fortsätter.

Pedersöre kommun anser att järnvägsövergången i Storsandsund borde utrustas med bommar, för att man ska nå optimal trafiksäkerhet. Trafikledsverket anser att kommunen i så fall ska bekosta bommarna själv.

Kommunstyrelsen i Pedersöre är av annan åsikt. Pedersöre kommun har inte möjlighet att stå för merparten av den uppskattade kostnaden på 250 000 euro.

– Av säkerhetsskäl bör korsningen utrustas med bommar. Vi anser att ansvaret otvetydigt ligger på Trafikledsverket. Nog är det underligt om kommunen ska betala för det, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Kommunstyrelsen utgår från det går att lösa frågan i samförstånd, så att slutresultatet är att övergången utrustas med bommar på Trafikledverkets bekostnad.

Plankorsningen i Storsandsund hör till de korsningar som klassas som trafikfarliga. I Trafikledsverkets planer ingår att att flytta och bygga om järnvägsövergången för att på det sättet förbättra trafiksäkerheten. 

Text och foto: Malin Henricson