Aktuellt Pedersöre värd för nätverksträff inom småbarnspedagogiken
17.3.2021
Logo för den finlandssvenska nätverksträffen inom småbarnspedagogik.

Pedersöre värd för nätverksträff inom småbarnspedagogik

Pedersöre och övriga kommuner i Jakobstadsregionen är värdar för en finlandssvensk nätverksträff för ledare inom småbarnspedagogik den 23–24 mars. Temat är ”Hållbar småbarnspedagogik – Välmående barn, personal och ledare”.

Nätverksträffen ordnas vartannat år av kommunerna i Svenskfinland. I år är Pedersöre, Jakobstad, Kronoby, Larsmo och Nykarleby arrangörer. De har ett väletablerat samarbete inom småbarnspedagogiken, bland annat genom det gemensamma fortbildningsprogrammet ”Se barnet” som startades år 2008. 

I år är nätverksträffen ett digitalt evenemang med 226 anmälda från både Svenskfinland och Norden. Från Pedersöre deltar bland andra daghemmens föreståndare.

De nordiska deltagarna medverkar genom projektet Nordisk Förskola och programmet Nordplus Junior. 

Föreläsare är Christin Furu (projektforskare vid Åbo Akademi), Mirjam Kalland (professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet) och Mia Heikkilä (biträdande professor i småbarnspedagogik vid Åbo Akademi). Målsättningen är att ge deltagarna redskap för en hållbar verksamhetskultur, hållbar barndom och en jämställd och normmedveten verksamhet samt att ge dem möjligheter att skapa nätverk inom Svenskfinland och Norden.

Värdkommunerna deltar med  videomaterial om hur de utvecklat sin småbarnspedagogik under de senaste åren. Från Pedersöre medverkar personal från daghemmet Diamanten, resursenheten Snäckan och specialdagvården med presentationer.  

Diamanten berättar om projektet Digilek och de arbetsmetoder som utvecklats inom projektet. Snäckan förskola/resurscenter berättar om sin specialundervisning.

Ann-Britt Forsblom och Camilla Nyman, som är speciallärare inom kommunens småbarnspedagogik, berättar om metoden Lågaffektivt bemötande, med inslag och praktiska exempel från Kållby daghem. 

Nätverksträffen ordnas av Regionförvaltningsverket i samarbete med Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Nordisk Förskola och Nordplus Junior.