Aktuellt Pressmeddelande gällande covid-19, 1.11.2020
1.11.2020

Pressmeddelande gällande covid-19, 1.11.2020

I slutet av veckan påbörjades utredningen av en tidigare okänd covid-19-smittkedja inom Social- och hälsovårdsverkets område i Jakobstadsregionen.

I samband med smittspårningen har flera olika exponeringar konstaterats, bland annat en massexponering 23–25.10.

Närkontakter har kontaktats och är försatta i karantän.  Flera av dessa har testats positiva. Även om de som testat positivt i de flesta fall redan har varit i karantän, hade flera hunnit bli smittsamma innan karantänstiden började. Det här har lett till ytterligare exponeringar på arbetsplatser och i skolor i nejden.

Social- och hälsovårdsverkets smittspårningsteam jobbar för högtryck med att spåra och isolera de olika smittkedjorna. Fortsättningsvist är det oerhört viktigt att följa de rekommendationer som gäller för att träffas max tio personer i grupp, vara noga med handhygienen, att hålla avstånd och att använda munskydd, även på arbetsplatserna.

Social- och hälsovårdsverket i Jakobstad

Pia-Maria Sjöström, chefsläkare

Johanna Gripenberg, smittskyddsansvarig läkare