Aktuellt Regeringen lättar på restriktionerna
5.5.2020
Symbolbild för coronaviruset covid-19.

Regeringen lättar på restriktionerna

Under sina förhandlingar söndagen den 3 maj och måndagen den 4 maj enades regeringen om en hybridstrategi för att hantera coronakrisen och gradvis avveckla de restriktioner som införts på grund av coronaviruset. 

För Pedersöre kommuns är bland annat följande lättnader väsentliga:

  • Fritidsanläggningar utomhus öppnas från och med den 14 maj med iakttagande av begränsningarna av sammankomster.
  • Biblioteken tillåts omgående låna ut böcker och annat material.
  • Från och med den 1 juni får följande offentliga lokaler öppna: statliga och kommunala museer, teatrar, Nationaloperan, kulturhus, bibliotek, bokbussar, Riksarkivets kund- och forskarsalar, fritidslokaler och fritidsanläggningar, simhallar och andra idrottsanläggningar, ungdomslokaler, klubbhus, organisationers samlingslokaler, arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte och arbetscentraler.
  • Stora offentliga tillställningar med över 500 deltagare är enligt regeringens riktlinjer förbjudna till och med den 31 juli 2020.
  • Sammankomster behöver fortsatt begränsas. Utifrån en epidemiologisk bedömning är det möjligt att lätta på begränsningarna av sammankomster från nuvarande tio personer till högst femtio personer från och med den 1 juni tills vidare. En ny bedömning görs före utgången av juni.
  • Begränsningen på femtio personer gäller också (som en rekommendationsbaserad anvisning) den privata och den tredje sektorns tillställningar, kulturevenemang, hobbyevenemang, idrottsevenemang och religiösa tillställningar. När det gäller inomhuslokaler samt avgränsade utrymmen utomhus, till exempel nöjesparker, djurparker, bibliotek och biografer, tryggas säkerheten genom att antalet besökare begränsas, genom avstånd mellan människor och anvisningar gällande hygienen. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar sänder social- och hälsovårdsministeriet regionalförvaltningsmyndigheterna ett styrningsbrev om genomförande av dessa begränsningar för att förhindra spridning av smittsam sjukdom.
  • De begränsningar som gäller gymnasier, yrkesläroanstalter, högskolor och fritt bildningsarbete gäller till och med den 13 maj 2020. Från och med den 14 maj är det möjligt att stegvis och på ett kontrollerat sätt återgå till närundervisning. Statsrådet rekommenderar dock att undervisningen vid universitet, yrkeshögskolor, gymnasier och yrkesläroanstalter samt inom fritt bildningsarbete och grundläggande utbildning för vuxna ordnas som distansundervisning till terminens slut.
  • Rekommendationen om distansarbete gäller tills vidare. Rekommendationen bedöms på nytt efter sommaren.
  • Personer över 70 år rekommenderas fortsatt att undvika fysiska kontakter i den mån det är möjligt. Statsrådet understryker vikten av att personer som hör till riskgrupper använder eget omdöme vid iakttagandet av rekommendationen.
  • Restriktionerna som gäller besök vid enheter inom social- och hälsovården gäller tills vidare, och frågan bedöms på nytt före utgången av juni. Exempelvis vid vård- och omsorgsenheter försöker man hitta nya rutiner för att möjliggöra sociala kontakter på ett tryggt sätt.