Aktuellt Regionförvaltningsverket begränsar sammankomster

Regionförvaltningsverket begränsar sammankomster

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland förbjuder med stöd av 58 § 1 momentet i lagen om smittsamma sjukdomar alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 10 (tio) personer inomhus samt alla offentliga tillställningar och allmänna sammankomster med över 50 (femtio) personer i avgränsade utomhusområden inom kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Inom kommunernas områden i Vasa sjukvårdsdistrikt kan tillställningar med fler deltagare än ovan emellertid ordnas under förutsättningen att säkerheten i dem kan tryggas genom att följa undervisnings- och kulturministeriets och Institutet för hälsa och välfärds anvisningar av den 31 maj 2021.

Anvisningarna kompletterar skyldigheterna som kommer direkt från lagen om smittsamma sjukdomar.

Beslutet är i kraft under perioden 12.8–8.9.2021.

Regionförvaltningsverkets meddelande 10.8.2021: Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland meddelar sammankomstbegränsningar för Vasa sjukvårdsdistrikts område