Aktuellt Regionförvaltningsverket upphävde restriktioner
8.9.2021

Regionförvaltningsverket upphävde restriktioner

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland fortsätter inte att begränsa sammankomster i sin region efter att de nuvarande begränsningarna upphör efter 8 september.

Regionförvaltningsverket anser att det inte är nödvändigt att förlänga restriktionerna eftersom hälso- och sjukvårdens kapacitet inte äventyras och man i de flesta fall kan spåra smittkedjorna.

Vaccinationstäckningen bör ändå fortsätta att öka för att man ska kunna undvika att epidemin förvärras och orsaka nya restriktioner. De allmänna hygienkraven i lagen om smittsamma sjukdomar måste fortsättningsvis iakttas också på offentliga tillställningar.

Vasa sjukvårdsdistrikt befinner sig alltjämt i samhällsspridningsfasen och antalet konstaterade fall är fler än veckan innan. Å andra sidan har vaccineringarna i distriktet avancerat, behovet av sjukhusvård kan tillgodoses på ett bra sätt och man lyckas spåra smittan på ett bra sätt.

Regionförvaltningsverkets tidigare beslut om sammankomstbegränsningar i distriktet gällde till och med den 8 september 2021.

Kommunen kan fatta egna beslut om restriktioner med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar för sitt eget område. Kommunen informerar om eventuella egna restriktioner på sina webbplatser. Dessutom kan kommunerna och sjukvårdsdistrikten utfärda rekommendationer för olika evenemang och sammankomster i sina områden.