Aktuellt Resultatprognos: – 3,5 miljoner euro i år
30.9.2019

Resultatprognos: – 3,5 miljoner euro i år

Plånbok med slantar, sedda genom ett förstoringsglas.
Den kommunala ekonomin är ansträngd, visar resultatprognosen för 2019. Foto: Pixabay

Resultatprognosen efter årets åtta första månader förutspår ett underskott på 3,5 miljoner euro år 2019.

Det är flera samverkande faktorer som bidrar till det förväntade underskottet.

Kostnaderna för social- och hälsovården beräknas överskrida budgeten med 1,4 miljoner euro. Också specialistvården ser ut att gå över budget med 0,45 miljoner euro.

På inkomstsidan når småbarnspedagogiken inte upp till förväntad nivå. Intäkterna kommer att vara 130 000 lägre än budgeterat. Tekniska verkets försäljningsintäkter förväntas också bli 125 000 euro lägre än väntat.

Kostnader för vikarier och biträden är den största orsaken till att kostnaderna inom den grundläggande utbildningen ökar med 130 000 euro, medan kostnaderna för uppvärmning och el beräknas öka kostnaderna för tekniska sektorn med 150 000 euro.

Skatteinkomsterna ser ut att stanna 1,5 miljoner under budget. Det beror dels på att det nya inkomstskatteregistret inte fungerat som det ska och dels på den skattereform som genomförts samtidigt.

Kommundirektören Stefan Svenfors betecknar läget som bekymmersamt, för orsakerna till budgetöverskridningarna är svåra för kommunen att påverka.

– De största överskridningarna uppstår i sektorer som vi inte kommer åt. Därför borde vi komma vidare med Österbottens välfärdsområde, säger Svenfors.

Han förutspår att det förväntade underskottet kommer att påverka budgetarbetet inför 2020. Kostnadsuppskattningarna för Vasa sjukvårdsdistrikt bygger på ett medeltal för de två senaste åren. Det innebär att äskandena inte kommer att ligga helt i linje med den fastställda budgetramen för 2020.

– Det blir kämpigt att få ihop budgeten. Men det är för tidigt att tala om skattehöjningar. Det är först när vi ser äskandena från sektorerna som vi ser helheten, säger Svenfors.

Sektorernas budgetäskanden ska vara inlämnade i dag, den sista september.

Kommunstyrelsen tar del av resultatprognosen under måndagen möte 30.9. Ansvariga tjänstemän uppmanas vidta nödvändiga åtgärder för att minimera kostnadsöverskridningarna.

Tilläggsuppgifter: Kommundirektör Stefan Svenfors, stefan.svenfors@pedersore.fi, 050-5120 420 och ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, jan.erik.backa@pedersore.fi, 050-5056 113.