Aktuellt Sjöskog och Holmäng leder fullmäktige och styrelse
16.8.2021
Fyra personer, två kvinnor och två män, står bredvid varandra i fullmäktigesalen.

Från vänster Johanna Holmäng som är Pedersöres första kvinnliga kommunstyrelseordförande, Carita Vik-Hästbacka (II viceordförande i kommunfullmäktige), Niclas Sjöskog (kommunfullmäktigeordförande) och David Pettersson (I viecordförande i kommunfullmäktige).

Sjöskog och Holmäng leder fullmäktige och styrelse

Pedersöre fullmäktige samlades till sitt första möte på måndagskvällen. På agendan fanns främst personval till de politiska organen.

Svenska folkpartiets Niclas Sjöskog valdes till ordförande för kommunfullmäktige i Pedersöre medan Svenska folkpartiets Johanna Holmäng blir ordförande för kommunstyrelsen. 

Till första vice ordförande i fullmäktige valdes David Pettersson (KD) och till andra vice ordförande Carita Vik-Hästbacka (SFP). Mandattiden är två år. 

Fullmäktige valde också en ny kommunsstyrelse för två år fram till den 31.5 2023. Till styrelsen valdes förutom Holmäng även viceordförande Christian Backlund (KD) och medlemmarna Bernhard Hjulfors (SFP), Roger Eriksson (SFP), Roger Häggman (SFP), Camilla Roslund-Nordling (SFP), Christine Sten (SFP), Joakim Lasén (SFP), Elin Härmälä (SDP), Erica Granholm (KD) och Bernt Snellman (KD).

Fullmäktige utnämnde också medlemmarna till de olika nämnderna, se hela listan nedan.

Fullmäktiges presidium: 

 • Sjöskog, Niclas, SFP ordförande
 • David Pettersson, KD I viceordförande
 • Carita Vik-Hästbacka SFP, II viceordförande

Kommunstyrelsen

 • Holmäng, Johanna (ordf.), SFP
 • Backlund, Christian (viceordf.), KD                              
 • Hjulfors, Bernhard, SFP                                                 
 • Eriksson, Roger, SFP                                                      
 • Häggman, Roger, SFP                                                     
 • Roslund-Nordling, Camilla, SFP                                    
 • Sten, Christine, SFP                                                       
 • Lasén, Joakim, SFP                                                         
 • Härmälä, Elin, SDP                                                         
 • Granholm, Erica, KD                                                     
 • Snellman, Bernt, KD                                                      

Personliga ersättare:

 • Borgmästars Yvonne, SFP
 • Finne, Benita, KD
 • Ekman, Stephan, SFP
 • Grön, Paulina, SFP
 • Forsblom, Greger, SFP
 • Sandbacka, Markus, SFP
 • Stenmark, Tore, SFP
 • Enqvist, Ann-Christin, SFP
 • Finne, Jonas, SDP
 • Lindfors, Ralf, KD
 • Södö, Siv, KD

Tillståndsnämnden:

 • Snellman, Patrik (ordf.), SFP                                          
 • Östman, Ronny (viceordf.), KD                                   
 • Sandvik, Barbro, SFP
 • Häll, Tarja, SFP                                                                                                                    
 • Svarvar Andreas, SFP                                                     
 • Tore Stenmark, SFP                                                       
 • Niclas Björk, SFP
 • Joskitt, Helena, KD                                    
 • Finne, Benita, KD                                                          

Personliga ersättare:

 • Sandström, Olav, SFP
 • Borgmästars, Monica, KD
 • Ingerström, Andreas, SFP
 • Muukkonen, Marina, SFP
 • Löv, Jonas, SFP
 • Lillqvist, Anja, SFP
 • Annika Björklund, SFP
 • Lasén, Mikael, KD
 • Lindfors, Ralf, KD

Tekniska nämnden:

 • Forsblom, Greger (ordf.), SFP           
 • Källman, Carl-Johan (viceordf.), SDP       
 • Yvonne Borgmästars, SFP                                 
 • Högland, Ida, SFP                                     
 • Lillqvist, Anja, SFP                                    
 • Stenmark, Tore, SFP 
 • Enell, Mikael, KD                                     
 • Brännbacka, Linda, KD                            
 • Lasén, Mikael, KD                               

Personliga ersättare:

 • Vik-Hästbacka, Carita, SFP
 • Björklund, Elisabeth, SDP
 • Östergård, Jan-Olof, SFP
 • Nyman, Franz, SFP
 • Sjöskog, Lina, SFP
 • Löv, Jonas, SFP
 • Snellman, Camilla, KD
 • Backlund, Roger, KD
 • Björkskog, Eva, KD

Nämnden för utbildning och fostran:

 • Dahlin, Christian (ordf.), SFP
 • Lillqvist, Anja (vice ordf.), SFP                                                     
 • Grön, Paulina, SFP                                    
 • Björklund, Tommy, SFP                           
 • Sandbacka, Markus, SFP                           
 • Södö, Siv, KD                                           
 • Byggmästar, Martin, KD                           
 • Fagerholm, Mona, KD                              
 • Kock, Viktor, SDP                                    

Personliga ersättare:

 • Ekman, Stephan, SFP
 • Ede, Torbjörn, SFP
 • Nikolli, Elgerta, SFP
 • Myrevik-Eklund, Nina, SFP
 • Snårbacka-Gunell, Mari, SFP
 • Hjulfors, Adam, KD
 • Gäddnäs, Anna, KD
 • Eklund, Mika, KD
 • Finne, Jonas, SDP

Nämnden för utbildning och fostran, svenska sektionen:

 • Dahlin, Christian (ordf.), SFP
 • Byggmästar, Martin (vice ordf.), KD                        
 • Grön, Paulina, SFP                                    
 • Björklund, Tommy, SFP                           
 • Myrevik-Eklund, Nina, SFP                       
 • Lillqvist, Anja, SFP      
 • Eklund, Mika, KD
 • Granholm, Matilda, KD
 • Kock, Viktor, SDP 

Ersättare:

 • Lindqvist, Eva, SFP
 • Gäddnäs, Anna, KD
 • Ekman, Stephan, SFP
 • Björk, Niclas, SFP
 • Snårbacka-Gunell, Mari, SFP
 • Adler, Lilian, SFP
 • Fagerholm, Mona, KD
 • Lassfolk, Herman, KD
 • Finne, Jonas, SDP

Nämnden för utbildning och fostran, finska sektionen:

 • Sandbacka, Markus (ordf.), SFP
 • Nylund, Marjo (viceordförande), KD                
 • Mattsson, Annika, SFP                              
 • Lönnbäck, Riitta, SFP                               
 • Sandvik, Barbro, SFP                                
 • Kuusisaari, Sami, SFP                                
 • Lantto, Esa, KD                                                                                              
 • Lantto, Lotta, KD                                     
 • Parttimaa, Teijo, SDP 

Personliga ersättare:

 • Eklund, Guy, SFP
 • Nyman, Johannes, KD
 • Löfvik, Mia SFP
 • Snårbacka-Gunell, Mari, SFP
 • Ormiskangas, Jari, SDP
 • Nyman, Franz, SFP
 • Verkasalo, Jonna, KD
 • Grankulla, Anja, KD
 • Uusivirta, Eija, SDP

Kultur- och fritidsnämnden:

 • Joskitt, Helena (ordf.), KD                       
 • Portin, Anders (viceordf.), SFP                
 • Ekman, Stephan, SFP                                
 • Jansson, Mikaela, SFP                               
 • Häger, Glenn, SFP                                    
 • Snårbacka-Gunell, Mari, SFP                                          
 • Enqvist, Ann-Christin, SFP                       
 • Vähäkangas, Mathias, KD                         
 • Nyman, Johannes, KD                              

Personliga ersättare:

 • Forsblom, Elias, KD
 • Nyman, Franz, SFP
 • Nylund, Jakob, SFP
 • Högland, Ida, SFP
 • Björklund, Tommy, SFP
 • Myrevik-Eklund, Nina, SFP
 • Adler, Lilian, SFP
 • Snellman, Johanna, KD
 • Forsell, Pia, KD

Revisionsnämnden:

 • Pettersson, Roger (ordf.), KD                 
 • Carita Vik-Hästbacka (viceordf.), SFP              
 • Muukkonen, Marina SFP                         
 • Berger, Helena, SFP                                 
 • Norrena, Mikael, SDP                              

Personliga ersättare:

 • Käld, Markus, KD
 • Portin, Anders, SFP
 • Häll, Tarja, SFP
 • Svarvar, Andreas, SFP
 • Hägglund, Maila, SDP

Centralvalnämnden:

 • Melin, Martin, SFP (ordf.)
 • Willman, Johan, SFP (viceordf.)
 • Enqvist, Lena, SFP
 • Eklöv, Gudrun, SDP
 • Jansson, Tuija, KD

Ersättare:

 • Ola Sandberg, SFP
 • Håkan Storbacka, SFP
 • Nyberg-Sundqvist, Åsa, SFP
 • Stubb, Kurt, SDP
 • Pörn, Ingemo, Gröna

Valnämnd för proportionella val:

 • Dahlin, Christian (ordf.) SFP
 • Lillqvist, Anja, SFP                                                          
 • Myrevik-Eklund, Nina, SFP
 • Pettersson David, KD (viceordförande)
 • Kock, Viktor SDP                                           

Ersättare:

 • Eriksson, Roger, SFP
 • Sten, Christine, SFP
 • Björklund, Tommy, SFP
 • Granholm, Erica, KD
 • Källman, Carl-Johan, SDP