Aktuellt Skatteprocenten oförändrad – men stor del går till staten
15.11.2022

Skatteprocenten oförändrad – men stor del går till staten

I samband med vårdreformen överförs en del av kommunernas skatteinkomster till staten för att finansiera välfärdsområdenas verksamhet. Alla kommuners skatteprocent för 2023 sänks med lika mycket, eller 12,64, jämfört med år 2022.

Det var redan i fjol klart att ingen kommun i Fastlands-Finland kan justera sin skattesats denna höst. Inkomstskattesatsen som bestämdes för 2022 avgör också inkomstskattesatsen för 2023. För Pedersöres del innebär det att inkomstskatteprocenten för 2023 är 8,36 procent (2022: 21,0). Kommunfullmäktige fastställde skattesatsen på sitt möte på måndagskvällen.

Kommunfullmäktige gjorde inte heller några förändringar i fastighetsskatteprocenterna. Detta gäller också nästa år: allmän fastighetsskatteprocent 0,93, stadigvarande bostadsbyggnad 0,55, övriga bostadsbyggnader 1,15, obebebyggda byggplatser –, allmännyttiga samfund 0,00, kraftverk 3,10.

Fullmäktige godkände också tilläggsbudgeten för 2022 och höjde tomtpriserna som kommunfullmäktige hade fastställt för 2022 med ca två procent för år 2023.

Du kan se det fullmäktigemötet i kommunens Youtubekanal här nedan.