Aktuellt Skogsgallringen fortsätter i Sandsund
23.11.2020
Ogallrad skog.

Med gallringen vill kommunen skapa en mer parkliknande skog och ge kvarvarande skogsbestånd möjlighet att utvecklas.

Skogsgallringen fortsätter i Sandsund

Kommunen fortsätter att gallra sin skog på bostadsområdet i Sandsund. 

Det handlar om två olika grönområden. Syftet är att skapa en mer parkliknande skog och ge kvarvarande skogsbestånd möjlighet att utvecklas.

– Dessutom vill vi stormsäkra skogen och förebygga att det uppstår skador när det blåser hårt, säger Hans Björklund, mästare för kommunens yttre områden.

Gallringen sker dels med tanke på skogsbeståndets bästa, och dels enligt önskemål från boende på området. På kartan nedan ser du de områden som berörs (märkta i grön färg).

En karta där de två skogsområden som ska gallras är markerade med grön färg.

Gallringen sker under vintern, tidigast december. Tidtabellen beror på efterfrågan på virke och väderförhållandena.

Tilläggsuppgifter: Mästare för yttre områden Hans Björklund, (06) 7850 167, 050–55 45 726, hans.bjorklund@pedersore.fi.