Aktuellt Skolskisser går vidare till aftonskola
9.4.2019

Skolskisser går vidare till aftonskola

Två arkitektbyråers skissritningar för en ny skola i Bennäs-Östensöområdet har presenterats i kommunstyrelsen. Fyra placeringsalternativ ska diskuteras på kommunfullmäktiges aftonskola i maj.

Arkitektbyråerna Arkitekt Rajaniemi och Laaja Arkitekter har gjort varsitt förslag för hur den nya skolan kunde se ut och hur den kunde placeras på två olika platser: kommunens åkerområde öster om Sursik skola och verkstadstomten i centrala Bennäs.

Utgångspunkten är en skola på cirka 2 600 kvadratmeter som skulle ha elever från Östensö, Bennäs, Lövö och Katternö byar.

Kommunstyrelsen fattade inget beslut om placering utan placeringsalternativen ska diskuteras i fullmäktiges aftonskola som ordnas under den första halvan av maj.

Då kommer också en nybyggnad på Bennäs skolas tomt, samt en tillbyggnad av nuvarande Östensö skola att ingå i diskussionen.

Tekniska avdelningen ska fram till aftonskolan teoretiskt beräkna vad det skulle kosta att bygga nödvändiga cykelvägar, infrastruktur till de områden som utreds samt kostnaden för att förbättra byggbarheten.

– Efter aftonskolan ser vi om vi har ett eller två alternativ att jobba vidare med, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Tilläggsuppgifter: kommundirektör Stefan Svenfors, 06-7850 101