Aktuellt Infomation om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2023
16.6.2023
Barn leker med leksakståg.

Information om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2023

Dagvårdskansliet är stängt 3.7-2.8.2023.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Inga ändringar eller korrigeringar sker under juli, ta kontakt till avdelningen för småbarnspedagogik i början av augusti.

Vårdplats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Elektronisk ansökan kan göras kontinuerligt. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida under Barn & skola. Även ändringar/uppsägningar lämnas in elektroniskt

Ansökningarna behandlas när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 2.8.2023.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. vårdnadshavarnas akuta behov, sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats. Beslut görs sen när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete.

Sommaröppet daghem

Daghemmet Hoppetossan i Sandsund

Kontakt nummer:
Eva-Stina Krohn: tel 044 7557 045, lärare inom småbarnspedagogik och ansvarig för sommarverksamheten.

Alla dagvårdsenheter är stängda måndag-tisdag 31.7-1.8, pga. rekreations- och planeringsdagar för personalen inför det nya verksamhetsåret.

Kommungården är stängd 3.7-28.7.2023

Trevlig sommar!