Aktuellt Infomation om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2024
1.7.2024
Barn leker med leksakståg.

Information om småbarnspedagogisk verksamhet under sommaren 2024

Dagvårdskansliet är stängt 1.7-31.7.2024.

Klientavgifter inom småbarnspedagogiken

Inga ändringar eller korrigeringar sker under juli, ta kontakt till avdelningen för småbarnspedagogik i början av augusti.

Vårdplats inom småbarnspedagogisk verksamhet

Elektronisk ansökan kan göras kontinuerligt. Ansökningsblanketten finns på kommunens hemsida under Barn & skola. Även ändringar/uppsägningar lämnas in elektroniskt

Ansökningarna behandlas när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete 1.8.2024.

Nya dagvårdsplatser som bör beviljas inom 2 veckor p.g.a. vårdnadshavarnas akuta behov, sköts via det sommaröppna daghemmet. Den ansvariga på enheten har rätt att bevilja en tillfällig dagvårdsplats. Beslut görs sen när ledaren för småbarnspedagogik återkommer i arbete.

Sommaröppet daghem

Daghemmet Dressinen i Bennäs

Kontakt nummer:
Sanna Långnabba tel 044 7557 623, lärare inom småbarnspedagogik och ansvarig för sommarverksamheten.

Alla dagvårdsenheter är stängda torsdag-fredag 1.8-2.8, pga. personalens fortbildnings- och planeringsdagar inför det nya verksamhetsåret.

Kommungården är stängd 1.7-31.7.2024

Trevlig sommar!