Aktuellt Sök föreningsbidrag elektroniskt via webben
1.2.2023
Ulrika Stenmark står med en bunt papper i ena handen och slänger pappren mot sopkärlet som hon håller i andra handen.

Farväl till pappersblanketten! Kulturchefen Ulrika Stenmark slänger symboliskt den traditionella ansökningsblanketten i skräpkorgen.

Sök föreningsbidrag elektroniskt via webben

Det är februari och då är det dags för föreningsfolket att söka bidrag från kommunen. Nytt för i år är att alla ansökningar sker elektronisk via formulär som finns på kommunens webbplats.

Alla föreningar fyller i sina grunduppgifter och beroende på föreningens verksamhet bifogas olika uppgifter och bilagor till ansökan.

Föreningar som fått bidrag ska också redovisa hur man använt pengarna. De flesta föreningar söker stöd varje år och i stället för att separat redovisa hur stödet använts så kan föreningarna bifoga bokslutet till sin nya ansökan. Bokslutet fyller två funktioner; dels är det en redovisning för fjolåret, dels visar verksamhetsplan och budget för den nya perioden vad föreningen söker stöd för. Detta krävs av alla föreningar, oberoende bidragets storlek.

Om man har frågor om ansökningsförfarandet och vad som krävs för att erhålla stöd så kan man kontakta ansvariga tjänstemän.

  • Idrottsrelaterade frågor riktas till idrottssekreteraren Pontus Backlund, tel. 06-7850281, 044-7168713.
  • Ungdomsrelaterade frågor och renoveringsbidrag riktas till ungdomssekreteraren Mari-Louise Rönnqvist, tel. 06-7850283, 050-5345 953.
  • Allmännyttiga föreningar och kulturföreningar riktar sina frågor till kultur- och välfärdschefen Ulrika Stenmark, tel. 06-785 0284, 050-5166 169.

Har en förening fått ett bidrag av engångskaraktär så ska redovisningen också i fortsättningen göras när projektet har slutförts. Detta görs per e-post till ansvarig tjänsteman.

Bidragen ska sökas 1–28.2 via sidan Föreningsbidrag.