Aktuellt Sök stipendier ur studiestiftelse
21.5.2019

Sök stipendier ur studiestiftelse

Studiestipendier från Signe och Frans Löfs studiestiftelse lediganslås.

Stipendier á max 600 euro kan sökas av personer hemmahörande i Pedersöre kommun och som bedriver teologiska studier eller utbildar sig till ungdomsledare för församlingstjänst. Stipendierna utdelas oberoende av församlingstillhörighet.

1 stipendium á 200 euro kan sökas av personer tillhörande evangelisk-luthersk församling i Pedersöre prosteri och som studerar i avsikt att bli präst, församlingslektor eller predikant.

Ansökan med studieintyg för närvaroåret 2018-2019 inlämnas till adress Pedersöre församling, kyrkoherde Hans Häggblom, Vasavägen 116, 68600 Jakobstad eller som e-post hans.haggblom@evl.fi senast 10.6 2019 kl.12.00. För eventuell utbetalning av stipendium bör sökandens kontonummer framgå av ansökan.

Styrelsen för Signe och Frans Löfs studiestiftelse