Aktuellt Stamväg 68 stängs av i Edsevö på torsdag
21.2.2022
Alternativ text.

Karta med de nya trafikarrangemangen i Edsevö.

Stamväg 68 stängs av i Edsevö på torsdag

På torsdag 24 februari stängs stamväg 68 i Edsevö av mellan Granholmsbrinken och anslutningen till riksväg 8. Orsaken är att en ny viadukt ska byggas vid Holmvägen. 

Trafiken leds förbi byggplatsen via Hotellvägen norr om området. Även cykel- och gångtrafiken flyttas till en tillfällig rutt. Hotellvägen är stängd för trafik norrut från Holmvägens korsning. Till hotellet tar man sig genom att köra via servicestationen från anslutningen till riksväg 8. Trafiken dirigeras med skyltning på plats. Sänkta hastighetsbegränsningar är i bruk på stamväg 68 och riksväg 8 vid anslutningen i Edsevö.

— Arbetena bedöms inte medföra betydande trafikstockningar. Tillfälliga trafikstockningar i samband med pendeltrafiken kan förekomma, säger projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Arbetena hänför sig till vägförbättringsprojektet Sv 68 Pedersöre. Edsevö nuvarande planskilda anslutning förbättras och på Holmvägen byggs en viadukt. Gatuförbindelserna förbättras för att göra trafiken säkrare och smidigare. Dessutom byggs en ny järnvägsbro i Kållby norr om den nuvarande bron. Arbetena beräknas bli klara i augusti i Edsevö och under hösten 2022 i Kållby.

Källa: Trafikledsverkets pressmeddelande, 21.02.2022, 12:28.

Mer information:
Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket, tfn 029 534 3602, pasi.kivioja@vayla.fi
Arbetsledare Ari Seppänen, Skanska Infra Ab, tfn 050 467 5855, ari.seppanen@skanska.fi
Vägmestare Stefan Hellund, Pedersören kunta, tfn 050 562 5707, stefan.hellund@pedersore.fi

Projektet på webben
https://vayla.fi/kt-68-pedersore