Aktuellt Stamvägen öppnas för trafik i Edsevö
26.9.2022
Flygbild över Edsevöområdet och de nya vägarna.

Flygbild över de förnyade trafikarrangemangen i Edsevö. Foto: Skanska Infra Oy

Stamvägen öppnas för trafik i Edsevö

Ombyggnaden och förbättringen av stamväg 68 i Edsevö är på slutrakan. Viadukten över Holmvägen öppnas för trafik nu på torsdag den 29 september. Resterande arbete slutförs i november meddelar Trafikledsverket i ett pressmeddelande.

Inom projektet har den planskilda anslutningen mellan riksväg 8 och stamväg 68 förbättrats med en fjärde ramp och Holmvägen har förlängts från Granholmsbrinkens korsning till Hotellvägen under stamvägen. I korsningen mellan Holmvägen och stamvägen har man byggt en ny viadukt. Dessutom har man byggt nya gång- och cykelvägar samt restaurerat Joksholmstunnel under riksåttan för gång- och cykeltrafik.

De nya vägförbindelserna tas i bruk och trafiken återgår till stamväg 68 nu på torsdag den 29 september. Samtidigt stängs den tillfälliga omvägen.

I Kållby togs den nya järnvägsbron längs stamvägen i bruk i augusti. De sista anslutningsarbetena, bullerskydd samt rivnings- och finslipningsarbeten ska utföras inom båda objekten ännu i höst.

Den försämrade tillgången på material har medfört ett tryck på genomförandet av projektet. Man har dock hållit sig till den totala tidtabellen och budgeten genom att göra vissa ändringar i de ursprungliga planerna.

– I en del av bullerväggskonstruktionerna har vi till exempel bytt teknik från element till glidgjutning. På det sättet har vi tacklat utmaningar kopplade till stålets pris och tillgänglighet, säger projektchef Pasi Kivioja från Trafikledsverket.

Entreprenaderna i Pedersöre slutförs i sin helhet i november.

Källa: Trafikledsverkets pressmeddelande 26.09.2022, 15:34

Ytterligare information:

Projektchef Pasi Kivioja, Trafikledsverket
tfn 029 534 3602, fornamn.efternamn@vayla.fi
Projektchef Timo Kujanpää, Skanska Infra Oy
tfn 050 544 7110, fornamn.efternamn@skanska.fi
Vägmästare Stefan Hellund, Pedersöre kommun
tfn 050 562 5707, fornamn.efternamn@pedersore.fi