Aktuellt Statsunderstöd för att främja jämlikhet i undervisningen
27.5.2021

Statsunderstöd för att främja jämlikhet i undervisningen

Pedersöre har fått 150 200 euro i specialunderstöd från Undervisnings- och kulturministeriet.

Bidraget är avsett för åtgärder som främjar jämlikhet i utbildningen och höjer kvaliteten på specialundervisningen i förskolan och den grundläggande utbildningen åren 2021–2022.

Enligt Pedersöres ansökan ska pengarna användas till:

  • sex skolgångsbiträden till Sandsund skola och förskola, Lepplax skola, Ytteresse skola, Edsevön koulu och Sursik skola.
  • en kompanjonlärare till Lepplax förskola.
  • extra delningstimmar i Ytteresse skola (6 veckotimmar), Sandsund skola 10 (vh), Edsevö skola (3vh), Sundby skola 2 vh och Edsevön koulu 5 vh.
  • Fortsatt arbetet med att hjälpa elever som har problematisk skolfrånvaro i Sursik. (Speciallärare 10 veckotimmar)

De totala kostnaderna blir 187 752 euro. Stödbeloppet utgör 80 procent av totalkostnaden. Kommunen betalar 37 552 euro.