Aktuellt Utkast för Bennäs detaljplan till påseende
22.2.2021
Flygbild över det område som berörs av planändringen. Höstbild.

Utkast för Bennäs detaljplan till påseende 

Utkastet för en utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan, Bennäs-Östensö-Sundby skola, är framlagt till påseende 22.2–8.3.2021.

Syftet med processen är att detaljplanera en tomt för den nya skolan.

Som underlag för utvidgningen av detaljplanen har kommunen låtit göra en trafikutredning för Bennäs-Östensö-Sundby skola. I utredningen framkommer det bland annat att trafiksäkerheten längs Skrufvilagatan bör förbättras genom att kommunen bygger en cykelväg och en vändplan. Det har beaktats i utkastet.

Det är möjligt att ge skriftliga synpunkter under tiden som utkastet är framlagt.

Handlingarna finns till påseende hos planläggaren, Öjesvägen 74, Lövö (med tidsbokning) och på kommunens webbsida: Utvidgning och ändring av Bennäs detaljplan, Bennäs-Östensö-Sundby skola.

Planläggaren Anna-Karin Pensar ger tilläggsinformation, tfn 785 0324 eller 044 755 7619, e-post: anna-karin.pensar@pedersore.fi.