Aktuellt Utkast till vägplan i Lillby presenteras 4 december
29.11.2023
Lillby fotograferat med drönare. Landsvägen är mitt i bild, dessutom syns åkrar, hus och träd.

I vägplanen planeras en gång- och cykelbana på den västra sidan av landsväg 741.

Utkast till vägplan i Lillby presenteras 4 december

På måndag den 4 december är det möjligt att bekanta sig med planerna att bygga en gång- och cykelbana längs landsväg 741 mellan Slipvägen och Jeppovägen i Lillby. Utkastet till en vägplan presenteras på ett möte i Purmo skola kl. 18.00.

Pedersöre kommun gör upp vägplanen vars syfte är att förbättra trafiksäkerheten i Lillby.

I vägplanen planeras en gång- och cykelbana på den västra sidan av landsvägen, från anslutningen till Slipvägen till den befintliga gång- och cykelbanan samt från slutet av den befintliga gång- och cykelbanan till anslutningen till väg 7390 (Jeppovägen).

I samband med vägplanen planeras också nödvändiga mittrefuger vid övergångställen längs både den nya och befintliga gång- och cykelbanan. Dessutom kommer vägbelysningen att förnyas längs hela planeringssträckan.

Ett informationsmöte om vägplanen ordnas i Purmo skola måndagen den 4.12.2023 kl. 18.00–19.30. Adress: Lillbyvägen 205, 68940 Lillby.

På mötet kan allmänheten bekanta sig med planutkasten och ge respons på dem. Mötet är öppet för alla invånare, markägare och andra intresserade i området.

Detaljerade uppgifter om planen finns på webbsidan Förbättring av landsväg 741 i Lillby genom att bygga en gång- och cykelbana på avsnittet Slipvägen – landsväg 7390 (Jeppovägen), vägplan, Pedersöre

Tilläggsinformation om planen ger:

Tekniska direktören Yvonne Liljedahl-Lund (Pedersöre), tel. 050–5545725, yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi
Tero Hakkola (Ramboll Finland Oy), tel. 040–5558497, tero.hakkola@ramboll.fi

Arrangörer är Närings-, trafik- och miljöcentralen i Södra Österbotten och Pedersöre