Aktuellt Utlåningsstationen i Sundby stängs
28.8.2020
Ett rum med böcker i hyllor längs väggarna. Skolelevernas pulpeter i samma rum.

Utlåningsstationens lokal kan nu användas helt för skolans behov. Foto: Joanna Vikström Eklöv 

Utlåningsstationen i Sundby stängs

Sundby utlåningsstation öppnar inte i höst och stängs för gott från och med första januari 2021. Kultur- och idrottsnämnden fattade beslutet i torsdags.

I en utvecklings- och strategiplan för biblioteksnätet från 2017 presenteras alternativa visioner och förändringar för kommunens biblioteksverksamhet. Kultur- och idrottsnämnden har fattat ett principbeslut om att enheter, vars utlåning ligger under 3 500 lån/år under en treårsperiod ska stängas. Den gränsen har Sundby underskridit både 2017, 2018 och 2019.

Nu har coronaviruspandemin påskyndat ett hållbart och slutgiltigt beslut om utlåningsstationens framtid. Liksom alla andra bibliotek stängdes utlåningsstationen i Sundby skola den 18 mars, då regeringen införde restriktioner i samhället för att förhindra smittspridning. 

Den första juni 2020 kunde biblioteksenheterna i Pedersöre öppna igen, men utlåningsstationen i Sundby har fortsättningsvis hållit stängt. Orsaken är att utrymmet är litet och att det inte går att garantera vare sig personalens eller kundernas säkerhet. Eftersom coronasituationen fortfarande är osäker och Sundby skola samtidigt verkar i samma utrymmen, är det inte skäligt att öppna upp enheten i höst.

Nämnden godkände också enhälligt kulturchefen Ulrika Stenmarks förslag att stänga enhet för gott från och med årsskiftet. 

Den permanenta stängningen ses som en nödvändig strukturell åtgärd som gynnar hela biblioteksväsendet. Målsättningen är att upprätthålla en stark biblioteksverksamhet som kan svara mot de krav som finns på ett bibliotek idag. 

Liksom andra skolor som saknar ett närbibliotek erbjuder biblioteket tjänster till Sundby skola i samarbete med kommunens specialbibliotekarie Lisa Ahlvik och i form av boklådor. Returlådan finns tillsvidare kvar, men lokalen kommer att tömmas på bibliotekets material som fort som möjligt.

Sundbys låntagare styrs till Sandsund bibliotek och Bennäs bibliotek.

Sundby utlåningsstations lånestatistik:

  • 2016: 3 723 lån
  • 2017: 2 952 lån
  • 2018: 2 203 lån
  • 2019: 2 143 lån
  • 2020: 533 (1.1–18.3.2020)

Det här året har en missvisande statstik på grund av coronaläget, men antalet lån har redan före 2018 varit färre än 3 500.