Aktuellt Vägplan för förbättring av broar och anslutningar längs stamväg 68 Edsevö-Jakobstad
29.3.2022

Vägplan för förbättring av broar och anslutningar längs stamväg 68 Edsevö-Jakobstad

NTM-centralen i Södra Österbotten har utarbetat en vägplan ”Förbättring av broar och anslutningar längs stamväg 68 mellan Edsevö-Jakobstad”. Vägplanen är framlagd till påseende 17.3.-19.4.2022 vid kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2 Bennäs men kan också laddas ner från NTM-centralens webbsidor https://bit.ly/kt68tiesuunnitelma  

Eventuella synpunkter kan framföras under tiden som vägplanen är framlagd till NTM-centralen i Södra Österbotten, registraturen, PB 156, 60101 Seinäjoki eller registratur.sodraosterbotten@ntm-centralen.fi  Till anmärkningen ska fogas ärendenumret EPOELY/512/2022.

Ytterligare information fås av Sami Palo vid NTM-centralen i Södra Österbotten, tfn 050 3509 023, sami.palo@ely-keskus.fi.

NTM-centralens kungörelse finns på adressen https://publ.pedersore.fi/ktwebscr/fileshow?doctype=3&docid=86972