Aktuellt Vägprojekt i Pedersöre med i statsbudgeten
3.6.2020
Flygbild över Edesevökorsningen där riksåttan korsar Kållbyvägen. Landsväg, fält och skog.

Skogsområdet till höger i bild ger vika för en fjärde ramp mellan Kållbyvägen och riksåttan i Edsevö.

Vägprojekt i Pedersöre med i statsbudgeten

Det blev en strålande utdelning för Pedersöre och regionen i årets fjärde tilläggsbudget, som regeringen presenterade på tisdagskvällen.

Finansieringen för två stora projekt längs stamväg 68 är ordnad: Edsevöområdet inklusive en fjärde vägramp till riksåttan och järnvägsbron i Kållby förnyas. Projekten har funnits på önskelistan i många år som några av de viktigaste infraprojekten i regionen. Nu när beslut om finansieringen är fattat så går det undan. Enligt planerna ska arbetet vara igång redan i höst.

– Det är ett mycket välkommet besked, säger kommundirektören Stefan Svenfors. Det här har funnits på bordet under många år och behoven är uppenbara. Tack vare att både detaljplan för Edsevöområdet och trafikplanen är färdiga, så fanns det också förutsättningar för att få finansieringen godkänd. Vi har från kommunens sida prioriterat planläggningen just med tanke på möjligheten att få finansieringen ordnad. 

Kostnadsberäkningen för båda projekten ligger kring 14 miljoner euro, Pedersöre kommuns andel i färdigställandet av Edsevöområdet ligger på ca 1,6 miljoner euro. Förutom den fjärde rampen byggs och förbättras även gator och cykelvägar samt bullerskydd i samband med verkställandet av projektet.

– Det här har som sagt varit en lång process där många olika krafter samarbetat. Jag vill gärna rikta ett stort tack till alla som på olika sätt bidragit till att föra projekten så här långt. Ett särskilt tack till justitieminister Anna-Maja Henriksson och statssekreterare Malin Brännkärr som haft en central roll i att få projekten i hamn, säger Svenfors.