Aktuellt Välkomna till förskola och skola!
19.1.2020

Välkomna till förskola och skola!

Det är dags att anmäla barn till förskola och grundläggande utbildning åk 1 inför hösten 2020. Höstterminen inleds torsdagen den 13 augusti 2020.

Viktiga datum

  • Anmälan till förskolan för barn födda 2014 görs via det elektroniska systemet Wilma senast fredagen den 14 februari. Information skickas till hemmen per post vecka 4.
  • Anmälan till grundläggande utbildning åk 1 för barn födda 2013 och barn födda 2012 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten, sker tisdagen den 28 januari. De enskilda skolorna skickar information om skolinskrivningen till hemmen per post vecka 4. Eventuell anhållan om uppskov, liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan, kan göras vid samma tillfälle. Kontakta kanslist Nancy Thylin Ifall ni inte fått hem brevet under vecka 4, tel. 06-785 0253.
  • Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet görs elektroniskt. Fyll i ansökningsblanketten på kommunens webbplats och lämna in den senast måndagen den 2 mars.

Observera att kommunen ordnar skjuts bara från elevens stadigvarande bostadsadress till den anvisade skolan, till vars område eleven hör. I fall ni önskar att ert barn börjar i annan skola än den hänvisade bör ansökan lämnas in till Nämnden för utbildning och småbarnspedagogik, svenska sektionen, PB 1, 68911 Bennäs.

Väljer ni en annan skola än den som anvisats, har kommunen ingen skyldighet att ordna skolskjuts.
Skolskjuts anordnas för elever i förskoleklass och i grundskolan, vilka har en färdväg till skolan som överstiger nedanstående avstånd:

  • Förskola: 3 km
  • Åk 1–3: 3 km
  • Åk 4–9: 5 km
  • Gymnasiet: 5 km

Med skolväg avses den kortaste användbara gångvägen mellan hemmet och skolan. Skolskjuts erhålls till skolan med utgångspunkt från elevens stadigvarande bostad.

Ett beslut om anvisad skolplats skickas till föräldrarna inom mars månad

Välkommen till skolan!

Tilläggsuppgifter: kanslist Nancy Thylin, tfn 7850 253 eller nancy.thylin@pedersore.fi.