Aktuellt Välkommen till skolan och förskolan
4.8.2023
Två flickor sitter i klassrummet och jobbar med läsplatta i sina pulpeter.

Skolorna och förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 15 augusti 2023.

Välkommen till skolan och förskolan

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 15 augusti. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma.

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 15 augusti.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare tisdagen den 8 augusti eller dagvårdskansliet, tel. 06-7850 204.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider: Skolskjutsar för skolelever läsåret 2023-2024

Fortbildningsdag för lärare och skolgångsbiträden hålls på egna enheter.