Aktuellt Välkommen till skolan och förskolan
2.7.2024
Två flickor sitter i klassrummet och jobbar med läsplatta i sina pulpeter.

Skolorna och förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 13 augusti 2024.

Välkommen till skolan och förskolan

Skolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 13 augusti. Skolorna meddelar skilt om klockslag via Wilma.

Förskolorna inleder höstterminens arbete tisdagen den 13 augusti.

Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolan.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider: Skolskjutsar för skolelever läsåret 2024-2025 

Lågstadiernas lärare och skolgångshandledare har en gemensam skolningsdag måndag 12.8.2024 i Norrvalla, start med bussar kl. 8.15 från AW-arenan.