Aktuellt Vattensituationen i Esse å
26.8.2020
Esse å, stenar sticker upp ur åfåran.

På den stora stenen i forsen syns ränder som visar var vattennivån brukar ligga i Esse å. Foto: Rolf Söderman

Vattensituationen i Esse å

Många kommuninvånare har observerat att vattnet i Esse å har varit betydligt brunare och grumligare än vanligt de senaste veckorna. Dessutom är vattennivån lägre än vad som är normalt för årstiden.

Liisa Maria Rautio, som är chef för vattenresursenheten vid NTM-centralen i Södra Österbotten, berättar att den ovanligt låga vattennivån gäller hela vattendragssystemet från Lappajärvi sjö uppströms, till Larsmosjön nedströms.

Det innebär att det inte är möjligt att öka vattenströmningen i Esse å genom att ändra Esse ås vattenreglering. Den låga vattennivån har bidragit till att blågröna alger har förekommit i Evijärvi sjö. Det ger upphov till grumligt vatten nedströms. Den torra och varma våren och försommaren gör att regnvattnet snabbt sugs upp i markgrunden och fördröjer avledningen till vattendragen.

För att situationen ska förbättras är det enligt Liisa Maria Rautio bara att hoppas på stora mängder regn i jämna doser under hösten.

NTM-centralen kontrollerar kontinuerligt vattenkvaliteten i Esse å. Den senaste provtagningen skedde 10 augusti 2020. Provtagningen visar förhöjda värden för färg, järn, grumlighet och total fosfor samt ett siktdjup på 0,7 m och normalt pH-värde (6,9).