Aktuellt Vattentjänstverkens reviderade verksamhetsområden till påseende
11.10.2020

Vattentjänstverkens reviderade verksamhetsområden till påseende

Pedersöre kommun framlägger vattentjänstverkens reviderade verksamhetsområden till allmänt påseende.

Förslagen till verksamhetsområden finns tillgängliga under Boende & miljö/kommunalteknik/Vattenverkens verksamhetsområden under tiden 12.10-20.11.2020.

Åsikter och anmärkningar angående de reviderade verksamhetsområdena ska inlämnas skriftligt under den tid de är till påseende.

Anmärkningarna inlämnas till:

Tekniska verket,
PB 1, 68911 BENNÄS