Aktuellt Vi begär anbud för mattransporter
23.10.2020
Stora transportlådor packas i en mattransportbil.

Sursik skola är ett av kommunens fyra centralkök. Därifrån går mattransporter ut till fördelningskök i Pedersöre.

Vi begär anbud för mattransporter

Pedersöre kommun begär anbud på mattransporter för perioden 01.01 2021–31.12 2022, plus ett eventuellt optionsår. Mattransporterna sker i dagsläget från fyra centralkök ut till 21 fördelningskök under skoldagar.

Under skolornas lovdagar transporteras mat från ett–två centralkök till mellan ett och tio fördelningskök.

Transporten sker från centralköket ut till fördelningsköken. Vid fördelningsköken samlas samtidigt föregående dags mattransportlådor upp och returneras till centralköken. Till Sursik centralkök bör transportlådorna returneras senast kl. 11.30 (första och andra rutten) och 12.30 (tredje rutten).

Inför och efter lovperioder samlas lådorna upp från rutten till rätt centralkök. Transporterna gäller lunchmat, mejeri- samt torr varor för morgon- och mellanmål från centralköken till fördelningsköken.

Transport rutterna kan ändra under tidsperioden ovan ifall det sker förändringar i köksstrukturen eller av orsaker som vi inte kan påverka

Inlämnade anbud ska gälla alla rutter. Delanbud accepteras inte.

Anbud kan lämnas in via Cloudia senast 20 november 2020 klockan 15.00. Du måste vara inloggad i tjänsten för att kunna lämna ditt anbud.