Lepplax daghem/förskola

Lepplax daghem

Välkommen till Lepplax daghem/förskola och skolbarnens eftis

Lepplaxvägen 97
68530 Lepplax
Tel. 044 7557 609
e-post: lepplax.daghem@pedersore.fi

Kontaktuppgifter och personal 

Daghemsföreståndare Anna-Pia Södergård, tel. 044 7557 609  

Förskola Blåmesen, tel. 044-7557 041
Lärare i förskolan: Heidi Söderström (vice föreståndare)
Lärare i förskolan: Lilian Åstrand-Blomqvist
barnskötare: Andrea Ström

Rödhaken, tel. 044-7557 042
lärare inom småbarnspedagogik: Mia Liljeström
barnskötare: Helen Sundström
barnskötare: Regina Häggblom-Blässar
assistent: Mikaela Hjulfors

Gulsparven, tel. 044-7557 043
Daghemsföreståndare/lärare inom småbarnspedagogik: Anna-Pia Södergård
barnskötare: Marian Snellman
barnskötare: Sabina Granbacka

Eftisledare, Andrea Ström och Ann-Christine Österlund tel. 044-3569 874

Köks- och städpersonal tel. 044-7338 820
Katja Wiklund 

Fastighetsskötare

Vår profil

Förskolan arbetar enligt förskolans läroplan och daghemsavdelningarna enligt planen för småbarnspedagogik.
Vi vill ge barnen god omsorg, vård och fostran.
Vi vill ge barnen en trygg miljö, där alla blir sedda av närvarande, iakttagande och lyssnande pedagoger.
Barn, föräldrar och personal möts med respekt och omtanke.
Vi vill skapa tillit och trygghet i kontakten med föräldrarna.

Vår vision
Jag kan jag vill, jag vågar
Låt alla blommor blomma.