Daghemmet Sagoskogen

Flygbild av daghemmet Sagoskogen och lekpark

Välkommen till daghemmet Sagoskogen!

Daghemmet Sagoskogen 
Eisfosvägen 7
68820 Esse   

Tel. 06 7850549 eller 044 2735 850
e-post: sagoskogen@pedersore.fi  

Kontaktuppgifter och personal 

 

Daghemsföreståndare, lärare inom småbarnspedagogik Gunilla West tel. 06-7850 548 (kansli) eller 040 631 7760

Trollebo (3-5år), tel. 044-7557 628
lärare inom småbarnspedagpogik: Sandra Snellman
lärare inom småbarnspedagogik: Mia Häggman-Lill
barnskötare: Gun-Mari Back
assistent: Mats Ena

Slottebo (3-5år), tel. 044-7557 653
lärare inom småbarnspedagogik: Camilla Ahlvik
lärare inom småbarnspedagogik: Gunilla West
barnskötare: Catrine Snellman
barnskötare: Teija Englund

Nallebo (1-3år)  tel. 044 755 7626
lärare inom småbarnspedagogik: Siv Pettersson
lärare inom småbarnpedagogik: Mia Häggman-Lill
barnskötare: Anna-Lena Ahlvik

Köks- och städansvarig tel. 044 085 0548
Susanne Forsblom

Fastighetsskötare 

Vår profil

En sagolik vardag